JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Parker och lekplatser / Trädnedtagning

Trädnedtagning

När det gäller önskemål om nedtagning eller beskärning av träd/buskar som står på kommunens park- och naturmark, är det driftenheten som beslutar.

Kommunen tar inte ner friska träd. Varje enskilt fall bedöms utifrån följande kriterier:

  • Trädets värde med tanke på ålder, art och biologiskt värde
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik
  • Trädets kulturhistoriska värde
  • Trädets placering och funktion som partikelfilter, insynsskydd och vindskydd

Vi tar inte hänsyn till:

  • Att löv och pollen från kommunens träd blåser in på privatägd mark
  • Att träd står i vägen för paraboler och stör mottagningen
  • Att träd skuggar solceller
  • Att träd skuggar uteplats eller skymmer utsikt

För att ansöka om trädfällning fyller du i och undertecknar blanketten. Berörda grannar måste också ge sitt godkännande. Skicka in blanketten till stadsträdgårdsmästare, driftenheten.

Observera att blanketten gäller bara för träd som står på kommunal mark, som förvaltas av driftenheten, det vill säga i kommunala parker, naturområden eller på trafikmark. Står träden på någon annan plats, som bredvid ett hus eller annan fastighet ska du vända dig till fastighetsägaren.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: HTY
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Johanna Andersson
Sidan uppdaterad den 22 februari 2023