Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar

Aktuellt

Aktuella planer där du kan påverka

Översiktsplan

I nuläget jobbas det inte med någon ny översiktsplan. Gällande översiktsplan "Framtidsplan 2030" antogs av kommunfullmäktige i januari 2014. Planen aktualiseras dock vart fjärde år.

Fördjupade översiktsplaner

För närvarande pågår arbete med att ta fram fördjupad översiktsplan för kustområdet.

Planprogram

För närvarande är inga planprogram ute för samråd.

Detaljplaner

Mellby 6:116 är på granskning tills den 31 januari 2020

Del av Åmot 1:97, Hotellet, är på granskning tills den 7 februari 2020

Överklagade detaljplaner

Trulstorp 1:9 m.fl., Ängstorps Handelsområde

Del av Västra Mellby 6:1

Del av Mellby 15:1

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 2 september 2019

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm