JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar

Aktuellt

Aktuella planer där du kan påverka

Översiktsplan

I nuläget jobbas det inte med någon ny översiktsplan. Gällande översiktsplan "Framtidsplan 2030" antogs av kommunfullmäktige i januari 2014. Planen aktualiseras dock vart fjärde år.

Fördjupade översiktsplaner

Samråd för den födjupade översiktsplanen för kusten

Planprogram

För närvarande är inga planprogram ute för samråd.

Detaljplaner

För närvarande är inga detaljplaner ute för samråd.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 30 oktober 2020