Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar

Aktuellt

Aktuella planer där du kan påverka

Översiktsplan

I nuläget jobbas det inte med någon ny översiktsplan. Gällande översiktsplan "Framtidsplan 2030" antogs av kommunfullmäktige i januari 2014. Planen aktualiseras dock vart fjärde år.

Fördjupade översiktsplaner

För närvarande pågår arbete med att ta fram fördjupad översiktsplan för kustområdet.

Planprogram

För närvarande är inga planprogram ute för samråd.

Detaljplaner

För närvarande är inga detaljplaner ute för samråd eller granskning.

Överklagade detaljplaner

Kv Hästen 2, 3, 4 och 7

Trulstorp 1:9 m.fl., Ängstorps Handelsområde

Del av Västra Mellby 6:1

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 2 september 2019

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm