Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar

Aktuellt

Aktuella planer där du kan påverka

Översiktsplan

I nuläget jobbas det inte med någon ny översiktsplan. Gällande översiktsplan "Framtidsplan 2030" antogs av kommunfullmäktige i januari 2014. Planen aktualiseras dock vart fjärde år.

Fördjupade översiktsplaner

För närvarande pågår arbete med att ta fram fördjupad översiktsplan för kustområdet.

Planprogram

För närvarande finns inget planprogram som är ute för samråd.

Detaljplaner

Följande detaljplaner är aktuella för samråd eller granskning.

Samråd

Del av Mellby 2:13 med flera Pågår mellan 8 november till 14 december 2018.
Del av Nyby 3:38 m.fl. (Östra Nyby – Norra) Pågår mellan 12 november till 21 december 2018.
Mellby 37:2 m.fl. Pågår mellan 10 december 2018 till 1 februari 2019.
Skummeslöv 3:10 m.fl. Pågår mellan 10 december 2018 till 1 februari 2019.

 

Granskning

Detaljplan för del av Trulstorp 1:9 med flera Pågår mellan 12 november till 21 december 2018.

Detaljplan för del av Mellby 15:1 Pågår mellan 26 november 2018 till 4 januari 2019.

Överklagade detaljplaner

I nuläget finns inga detaljplaner som har överklagats.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 maj 2018

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm