Du är här: Start / Bo, miljö & trafik / Planer och utredningar

Aktuellt

Aktuella planer där du kan påverka

Översiktsplan

I nuläget jobbas det inte med någon ny översiktsplan. Gällande översiktsplan "Framtidsplan 2030" antogs av kommunfullmäktige i januari 2014. Planen aktualiseras dock vart fjärde år.

Fördjupade översiktsplaner

För närvarande pågår arbete med att ta fram fördjupad översiktsplan för kustområdet.

Planprogram

Samråd

Planprogram Haga Pågår mellan 28 januari till 1 mars 2019.

Detaljplaner

Följande detaljplaner är aktuella för samråd eller granskning.

Samråd

Del av Mellby 23:4 Pågår mellan 28 januari till 1 mars 2019.

Granskning

Detaljplan för del av Västra Mellby 6:1 Pågår mellan 28 januari 2019 till 1 mars 2019.

Överklagade detaljplaner

I nuläget finns inga detaljplaner som har överklagats.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 4 februari 2019

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm