JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Detaljplaner

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad såväl enskilda som kommuner och myndigheter får och inte får göra inom ett mark- och/eller vattenområde. Ny bebyggelse eller ändring av befintlig bebyggelse kräver ofta ny detaljplan eller ändring av gällande detaljplan.

Beslut om att nya detaljplaner ska upprättas fattas av kommunens politiker i miljö- och byggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ansökningar om bygglov prövas mot detaljplanen. Denna ska därför vara ett detaljerat underlag som ger en god bild av de förändringar som planeras. I en detaljplan anges användning av mark och vatten och exempelvis begränsningar i byggnaders storlek, höjd och utformning.

För mer information, se skriften "Vad är en detaljplan" via länk på denna sida.

Flera olika steg

Upprättande av en detaljplan sker i flera olika steg där berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Detta kan ske under det så kallade samrådet och under granskningen. Kommunen tar därefter ställning till om synpunkterna kan tillgodoses eller inte. Om synpunkterna av olika anledningar inte tillgodoses är det möjligt att överklaga detaljplanen när den har antagits. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft och börjar gälla. 

Bilden till höger redovisar de olika skedena i plan-
processen.

Ett till två år

I normalfallet tar det mellan ett och två år att ändra
eller upprätta en ny detaljplan.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 11 juli 2017