JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Ansökan om ny- eller ändring av detaljplan

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Ansökan om ny- eller ändring av detaljplan

Planbesked

Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan ansöka om detta genom ett planbesked som skickas till kommunstyrelsen. Ansökningsblanketten hittar du på denna sida.

Besked inom fyra månader

När kommunen har fått in en begäran om planbesked som uppfyller kraven för ansökan (se anvisningar på blanketten på denna sida) ska kommunstyrelsen ge sitt planbesked inom fyra månader. Av planbeskedet ska framgå om kommunen avser att inleda en planläggning. I beslutet framgår även vem som ska bekosta planarbetet, vilket vanligen är den som i huvudsak gynnas.

Om ett planarbete avses att påbörjas ska planbeskedet även redogöra för när påbörjat detaljplanearbete kommer att ha lett fram till ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse. Om kommunen inte avser att inleda planläggning så ska skälen till detta anges i planbeskedet.

Avgift

Ansökan om planbesked medför inte automatiskt att ett planarbete påbörjas. För handläggning av planbesked kommer kommunen att ta ut en avgift enligt gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.
Avgiften tas ut oberoende av om ansökan avslås eller medges.

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 8 september 2021