JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Ansökan om ny- eller ändring av detaljplan

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Ansökan om ny- eller ändring av detaljplan

Planbesked

Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan begära detta genom ett planbesked som skickas till kommunstyrelsen. Ansökningsblanketten hittar du på denna sida.

Besked inom fyra månader

När kommunen har fått in en begäran om planbesked som uppfyller kraven för ansökan (se anvisningar på blanketten på denna sida) ska kommunstyrelsen ge sitt planbesked inom fyra månader. Av planbeskedet ska framgå om kommunen avser att inleda en planläggning.

Om ett planarbete avses att påbörjas ska planbeskedet även redogöra för när påbörjat detaljplanearbete kommer att ha lett fram till ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse. Om kommunen inte avser att inleda planläggning så ska skälen till detta anges i planbeskedet.

Avgift

Ansökan om planbesked medför inte automatiskt att ett planarbete påbörjas. För handläggning av planbesked kommer kommunen att ta ut en avgift enligt gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.
Avgiften tas ut oberoende av om ansökan avslås eller medges.

 

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 24 februari 2017