JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Ansökan om ny- eller ändring av detaljplan

Eldningsförbud

Eldningsförbud i Laholms kommun och i hela Halland från 1 juni 15.00

Läs mer om vad som gäller vid eldningsförbud 

Fire ban In the municipality of Laholm

Verbot der Verbrennung In der Gemeinde Laholm besteht derzeit ein Feuerverbot.

Please refer to www.laholm.se for updates and information.

Ansökan om ny- eller ändring av detaljplan

Planbesked

Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan ansöka om detta genom ett planbesked som skickas till kommunstyrelsen. Ansökningsblanketten hittar du på denna sida.

Besked inom fyra månader

När kommunen har fått in en begäran om planbesked som uppfyller kraven för ansökan (se anvisningar på blanketten på denna sida) ska kommunstyrelsen ge sitt planbesked inom fyra månader. Av planbeskedet ska framgå om kommunen avser att inleda en planläggning.

Om ett planarbete avses att påbörjas ska planbeskedet även redogöra för när påbörjat detaljplanearbete kommer att ha lett fram till ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelse. Om kommunen inte avser att inleda planläggning så ska skälen till detta anges i planbeskedet.

Avgift för planbesked

Ansökan om planbesked medför inte automatiskt att ett planarbete påbörjas. För handläggning av planbesked kommer kommunen att ta ut en avgift enligt gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Avgiften tas ut oberoende av om ansökan avslås eller bifalls.

Kostnad för detaljplanarbete

Ifall ansökan om planbesked bifalls så ska det av  beslutet  även framgå vem som ska bekosta planarbetet. Utgångspunkten är att den/de som gynnas också ska betala. 

Kostnader för detaljplaneprocessen kan variera kraftigt beroende på omfattning, men ett medelstort detaljplanearbete kostar vanligen  0,5-1 mkr och tar cirka 2 år att genomföra efter uppstart.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan uppdaterad den 10 maj 2022