JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Gällande detaljplaner

Antagandet av ett planförslag görs av kommunfullmäktige. Antagandet anslås på kommunen anslagstavla.

Berörda som senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda, underrättas med brev. De har då tre veckor på sig att överklaga kommunens beslut att anta planen. Överklagan görs till länsstyrelsen men skickas till:

Laholms kommun
kommunstyrelsen
312 80 Laholm. 

Om ingen överklagar beslutet att anta planen vinner den automatiskt laga kraft och börjar gälla. Bygglov kan nu sökas.

Detaljplanerna som redovisas under respektive ort och rubriken "Gällande detaljplaner" har vunnit laga kraft.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 19 september 2017