Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hasslöv / Hasslöv 4:8 m fl

Hasslöv 4:8 m fl

Översikt planområdet

Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Hasslövs samhälle, utmed norra sidan av Karupsvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av fastigheten Hasslöv 4:8 genom att utöka byggrätten till 400 kvm, eftersom fastigheten är 1876 kvm och tål en högre byggrätt. Anpassning görs också av byggnadshöjden. Avstyckningsförbud införs på fastigheten.
Samtidigt ses planbestämmelserna över för intilliggande fastighet Hasslöv 4:9 och 4:7, genom att byggrätten för komplementbyggnad utökas till 80 kvm.
Hasslöv 9:1 - Hasslövs bygdegård ändras till att även omfatta restaurang- och handelsändamål, vilket inte är tillåtet idag.

Planförslaget kommer inte att medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2011-10-11. Beslutet vann laga kraft 2011-11-04.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument