JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hasslöv / Hasslöv 4:8 m fl

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Hasslöv 4:8 m fl

Översikt planområdet

Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Hasslövs samhälle, utmed norra sidan av Karupsvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av fastigheten Hasslöv 4:8 genom att utöka byggrätten till 400 kvm, eftersom fastigheten är 1876 kvm och tål en högre byggrätt. Anpassning görs också av byggnadshöjden. Avstyckningsförbud införs på fastigheten.
Samtidigt ses planbestämmelserna över för intilliggande fastighet Hasslöv 4:9 och 4:7, genom att byggrätten för komplementbyggnad utökas till 80 kvm.
Hasslöv 9:1 - Hasslövs bygdegård ändras till att även omfatta restaurang- och handelsändamål, vilket inte är tillåtet idag.

Planförslaget kommer inte att medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2011-10-11. Beslutet vann laga kraft 2011-11-04.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017