JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hasslöv / Hasslöv 4:8 m fl

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Hasslöv 4:8 m fl

Översikt planområdet

Planområdet är beläget i den nordvästra delen av Hasslövs samhälle, utmed norra sidan av Karupsvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av fastigheten Hasslöv 4:8 genom att utöka byggrätten till 400 kvm, eftersom fastigheten är 1876 kvm och tål en högre byggrätt. Anpassning görs också av byggnadshöjden. Avstyckningsförbud införs på fastigheten.
Samtidigt ses planbestämmelserna över för intilliggande fastighet Hasslöv 4:9 och 4:7, genom att byggrätten för komplementbyggnad utökas till 80 kvm.
Hasslöv 9:1 - Hasslövs bygdegård ändras till att även omfatta restaurang- och handelsändamål, vilket inte är tillåtet idag.

Planförslaget kommer inte att medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2011-10-11. Beslutet vann laga kraft 2011-11-04.

 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017