Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hasslöv / Del av Hasslöv 5:2, upphävande av detaljplan

Del av Hasslöv 5:2, upphävande av detaljplan

Förstora bilden - Hasslöv52.jpg

Flygfoto över planområdet i nordöstra delen av Hasslöv. Upphävande av detaljplan för del av Hasslöv 5:2 i Laholms kommun.

Planområdet, en del av Hasslöv 5:2, är beläget norr om Lugnarovägen, öster om Våxtorpspvägen och söder om Torpvägen.

Syftet med planen är att upphäva del av gällande detaljplan så att en ekonomibyggnad blir möjlig att bygga öster om befintliga byggnader. I gällande detaljplan är denna del av fastigheten markerad som bostadsändamål.

Behovsbedömning

Någon miljöbedömning anses inte behövlig i detta planärende.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-09-23. Beslutet vann laga kraft 2009-02-16.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument