JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hasslöv / Del av Hasslöv 5:2, upphävande av detaljplan

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Hasslöv 5:2, upphävande av detaljplan

Flygfoto över planområdet i nordöstra delen av Hasslöv. Upphävande av detaljplan för del av Hasslöv 5:2 i Laholms kommun.

Planområdet, en del av Hasslöv 5:2, är beläget norr om Lugnarovägen, öster om Våxtorpspvägen och söder om Torpvägen.

Syftet med planen är att upphäva del av gällande detaljplan så att en ekonomibyggnad blir möjlig att bygga öster om befintliga byggnader. I gällande detaljplan är denna del av fastigheten markerad som bostadsändamål.

Behovsbedömning

Någon miljöbedömning anses inte behövlig i detta planärende.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-09-23. Beslutet vann laga kraft 2009-02-16.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017