JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hishult / Del av Hishult 1:98 m fl, Hishults trygghetsboende

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Hishult 1:98 m fl, Hishults trygghetsboende

Översikt aktuellt planområde markerat med rött

Planområdet utgör del av skolområdet i Hishult som ligger i samhällets centrala del, norr om Markarydsvägen, väster om Högfeltsgatan och öster om Möllevägen.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra bostadsändamål, inom ett mindre avgränsat område för Hishults skola. Områdets användning ändras från  skola/förskola till bostäder, trygghetsbostäder. 

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2014-03-25. Beslutet vann laga kraft 2014-04-22.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017