JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hishult / Del av Hishult 1:98 m fl, Hishults trygghetsboende

Del av Hishult 1:98 m fl, Hishults trygghetsboende

Översikt aktuellt planområde markerat med rött

Planområdet utgör del av skolområdet i Hishult som ligger i samhällets centrala del, norr om Markarydsvägen, väster om Högfeltsgatan och öster om Möllevägen.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra bostadsändamål, inom ett mindre avgränsat område för Hishults skola. Områdets användning ändras från  skola/förskola till bostäder, trygghetsbostäder. 

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2014-03-25. Beslutet vann laga kraft 2014-04-22.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: W4P
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan granskad den 30 juni 2017