JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hishult / Del av Oxhult 3:1 mm (vindkraftspark)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Oxhult 3:1 mm (vindkraftspark)

Fotomontage. Vy från Skönhult.

Ett förslag till detaljplan för del av Oxhult 3:1 mm, vindkraftspark i Hishult, Laholms kommun, har upprättats 2007-11-07.

Planområdet ligger i huvudsak på fastigheten Oxhult 3:1, mellan Oxhultasjön och Dansbygget. Planområdet berör även den samfällda vägen Svenshult GA:1, som förvaltas av Dansbygget-Oxhult vägsamfällighet.

I vindkraftsparken planeras 12 vindkraftsverk om 2-3MW vardera att byggas. Navhöjden bllir cirka 100-105 meter och rotordiametern cirka 90-100 meter. Totalhöjden kommer dock inte att överstiga 150 meter.

Miljökonsekvensbeskrivning

Planförslaget kommer att medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär  att en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Information i övrigt finns hos Arise Windpower AB, tfn 0430-68 50 00 eller på företagets hemsida.

Planen har antagits av Kommunfullmäktige 2008-01-31. Beslutet vann laga kraft 2008-02-29.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 14 juni 2016