JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hishult / Del av Oxhult 3:1 mm (vindkraftspark)

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Oxhult 3:1 mm (vindkraftspark)

Fotomontage. Vy från Skönhult.

Ett förslag till detaljplan för del av Oxhult 3:1 mm, vindkraftspark i Hishult, Laholms kommun, har upprättats 2007-11-07.

Planområdet ligger i huvudsak på fastigheten Oxhult 3:1, mellan Oxhultasjön och Dansbygget. Planområdet berör även den samfällda vägen Svenshult GA:1, som förvaltas av Dansbygget-Oxhult vägsamfällighet.

I vindkraftsparken planeras 12 vindkraftsverk om 2-3MW vardera att byggas. Navhöjden bllir cirka 100-105 meter och rotordiametern cirka 90-100 meter. Totalhöjden kommer dock inte att överstiga 150 meter.

Miljökonsekvensbeskrivning

Planförslaget kommer att medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär  att en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Information i övrigt finns hos Arise Windpower AB, tfn 0430-68 50 00 eller på företagets hemsida.

Planen har antagits av Kommunfullmäktige 2008-01-31. Beslutet vann laga kraft 2008-02-29.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 14 juni 2016