Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hishult / Hishult 1:98 m fl - Hishults skola

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Hishult 1:98 m fl - Hishults skola

Översikt, planområdet markerat med rött

Planområdet är beläget i de centrala delarna av Hishults samhälle vid Hishults skola, norr om Markarydsvägen. I väster gränsar området till bostäder vid Möllevägen. I norr gränsar planområdet till skogsmark och i öster till bostadsområde vid Högfeltsgatan.

Syftet med planen är att ge de planmässiga förutsättningarna till planerad tillbyggnad för Hishultsskolan som till största delen ska nyttjas till förskole-verksamhet men även som matsal.

Planförslaget kommer inte att medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2011-08-16. Beslutet vann laga kraft 2011-09-09.

 Flygbild över Hishults skola

Flygbild över Hishults skola

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument