JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hishult / Hishult 1:98 m fl - Hishults skola

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Hishult 1:98 m fl - Hishults skola

Översikt, planområdet markerat med rött

Planområdet är beläget i de centrala delarna av Hishults samhälle vid Hishults skola, norr om Markarydsvägen. I väster gränsar området till bostäder vid Möllevägen. I norr gränsar planområdet till skogsmark och i öster till bostadsområde vid Högfeltsgatan.

Syftet med planen är att ge de planmässiga förutsättningarna till planerad tillbyggnad för Hishultsskolan som till största delen ska nyttjas till förskole-verksamhet men även som matsal.

Planförslaget kommer inte att medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2011-08-16. Beslutet vann laga kraft 2011-09-09.

 Flygbild över Hishults skola

Flygbild över Hishults skola

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017