JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hishult / Hishult 1:98 m fl - Hishults skola

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Hishult 1:98 m fl - Hishults skola

Översikt, planområdet markerat med rött

Planområdet är beläget i de centrala delarna av Hishults samhälle vid Hishults skola, norr om Markarydsvägen. I väster gränsar området till bostäder vid Möllevägen. I norr gränsar planområdet till skogsmark och i öster till bostadsområde vid Högfeltsgatan.

Syftet med planen är att ge de planmässiga förutsättningarna till planerad tillbyggnad för Hishultsskolan som till största delen ska nyttjas till förskole-verksamhet men även som matsal.

Planförslaget kommer inte att medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2011-08-16. Beslutet vann laga kraft 2011-09-09.

 Flygbild över Hishults skola

Flygbild över Hishults skola

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017