Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hishult / Hishult 2:40, Hiskullens industriområde

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Hishult 2:40, Hiskullens industriområde

Flygfoto över aktuellt planområde, markerat med rött

Planområdet ligger i den västra delen av Hishults samhälle och inom industriområde, cirka 18 km sydöst om Laholm. I norr gränsar planområdet till industrimark vid Västergårdsvägen, i öster till industrimark samt i söder och väster till jordbruksmark.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny industrimark och industrigator.

Förslaget är förenligt med översiktsplanen och kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 30 augusti 2016. Beslutet vann laga kraft den 29 september 2016.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument