JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hishult / Hishult 2:40, Hiskullens industriområde

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Hishult 2:40, Hiskullens industriområde

Flygfoto över aktuellt planområde, markerat med rött

Planområdet ligger i den västra delen av Hishults samhälle och inom industriområde, cirka 18 km sydöst om Laholm. I norr gränsar planområdet till industrimark vid Västergårdsvägen, i öster till industrimark samt i söder och väster till jordbruksmark.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny industrimark och industrigator.

Förslaget är förenligt med översiktsplanen och kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 30 augusti 2016. Beslutet vann laga kraft den 29 september 2016.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017