JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hishult / Hishult 2:40 m fl - Hiskullens industriområde

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Hishult 2:40 m fl - Hiskullens industriområde

Översikt planområdet

Planområdet är beläget i den västra delen av Hishults samhälle och inom industriområde, cirka 18 kilometer sydöst om Laholm. Norr om planområdet rinner Smedjeån. I öster gränsar området till Nordanåvägen, i söder till jordbrukmark samt i väster till Hishults fotbollsplan.

Syftet med planförslaget är att skapa mer industrimark i Hishult eftersom detta saknas idag. Kommunen har förvärvat mark i anslutning till det nuvarande detaljplanelagda industriområdet. Dessa detaljplaner inarbetas i det nya förslaget.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2013-06-25. Beslutet vann laga kraft 2013-07-18.

Ortofoto över planområdet

 Flygfoto över planområdet

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 14 juni 2016