JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Hishult / Hishult 2:40 m fl - Hiskullens industriområde

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Hishult 2:40 m fl - Hiskullens industriområde

Översikt planområdet

Planområdet är beläget i den västra delen av Hishults samhälle och inom industriområde, cirka 18 kilometer sydöst om Laholm. Norr om planområdet rinner Smedjeån. I öster gränsar området till Nordanåvägen, i söder till jordbrukmark samt i väster till Hishults fotbollsplan.

Syftet med planförslaget är att skapa mer industrimark i Hishult eftersom detta saknas idag. Kommunen har förvärvat mark i anslutning till det nuvarande detaljplanelagda industriområdet. Dessa detaljplaner inarbetas i det nya förslaget.

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2013-06-25. Beslutet vann laga kraft 2013-07-18.

Ortofoto över planområdet

 Flygfoto över planområdet

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 14 juni 2016