JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Knäred / Del av Brånalt 2:9 m fl (vindkraftspark)

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Brånalt 2:9 m fl (vindkraftspark)

Fotomontage från Norrlida, cirka 0,9 kilometer norrut från vindkraftsparken.

 

Ett förslag till detaljplan för del av Brånalt 2:9 m fl, (Vindkraftspark),Knäred, Laholms kommun har upprättats 2009-01-28.

Planområdet som är uppdelat i två delområden, är beläget vid Björkered cirka 3 kilometer nordost om Knäred.

Vid utformningen av planområdet har en radie av 200 meter kring varje vindkraftsverk lagts ut, vilka därefter i priincip har sammanbundits tiill två sammanhängande delområden. Avgränsingen av planområdet har även skett så att så få fastigheter som möjligt ska ingå i planområdet.

I vindkraftsparken planeras 12 vindkraftsverk med en årlig produktion av cirka 70-75 GWh att byggas. Navhöjden är 95-105 meter och rotordiametern 90-105 meter. Totalhöjden bilir max 150 meter.  

Miljökonsekvensbeskrivning

Planförslaget kommer att medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en mijökonsekvensbesrkivning har upprättats och bifogas planförslaget.

Information om projektet i övrigt finns hos E.ON Vind Sverige AB, kontaktperson Camilla Rasmusson telefon 0702-946163.

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige 2009-08-27.Beslutet vann laga kraft 2010-06-03.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017