JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Knäred / Del av Brånalt 2:9 m fl (vindkraftspark)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Brånalt 2:9 m fl (vindkraftspark)

Fotomontage från Norrlida, cirka 0,9 kilometer norrut från vindkraftsparken.

 

Ett förslag till detaljplan för del av Brånalt 2:9 m fl, (Vindkraftspark),Knäred, Laholms kommun har upprättats 2009-01-28.

Planområdet som är uppdelat i två delområden, är beläget vid Björkered cirka 3 kilometer nordost om Knäred.

Vid utformningen av planområdet har en radie av 200 meter kring varje vindkraftsverk lagts ut, vilka därefter i priincip har sammanbundits tiill två sammanhängande delområden. Avgränsingen av planområdet har även skett så att så få fastigheter som möjligt ska ingå i planområdet.

I vindkraftsparken planeras 12 vindkraftsverk med en årlig produktion av cirka 70-75 GWh att byggas. Navhöjden är 95-105 meter och rotordiametern 90-105 meter. Totalhöjden bilir max 150 meter.  

Miljökonsekvensbeskrivning

Planförslaget kommer att medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en mijökonsekvensbesrkivning har upprättats och bifogas planförslaget.

Information om projektet i övrigt finns hos E.ON Vind Sverige AB, kontaktperson Camilla Rasmusson telefon 0702-946163.

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige 2009-08-27.Beslutet vann laga kraft 2010-06-03.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017