Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Knäred / Del av Lagered 3:6 och 4:6, Järnvägsstationsområdet, Knäred

Del av Lagered 3:6 och 4:6, Järnvägsstationsområdet, Knäred

Snedbild över planområdet

Planområdet ugör en mindre del av järnvägsstationsområdet i Knäreds samhälle och ligger i anslutning till Lagans strandområde.

Området avgränsas i norr av Lagavägen, i söder av banvallen för Markarydsbanan samt av det före detta järnvägsstationsområdet i öster och väster.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för handel, hantverk och service inom jänrvägsstationsområdet i Knäred.

Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2013-11-12. Beslutet vann laga kraft 2013-12-06. 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument