JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Knäred / Del av Lagered 3:6 och 4:6, Järnvägsstationsområdet, Knäred

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Lagered 3:6 och 4:6, Järnvägsstationsområdet, Knäred

Snedbild över planområdet

Planområdet ugör en mindre del av järnvägsstationsområdet i Knäreds samhälle och ligger i anslutning till Lagans strandområde.

Området avgränsas i norr av Lagavägen, i söder av banvallen för Markarydsbanan samt av det före detta järnvägsstationsområdet i öster och väster.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för handel, hantverk och service inom jänrvägsstationsområdet i Knäred.

Planförslaget medför ingen betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2013-11-12. Beslutet vann laga kraft 2013-12-06. 

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017