JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Knäred / Knäred 9:1 m fl, Knäreds centrum

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Knäred 9:1 m fl, Knäreds centrum

Flygbild över Knäreds samhälle med planområdet kring hotell Freden, markerat med rött.

Ett förslag till detaljplan för Knäred 9:1 med flera, Knäreds centrum, Laholms kommun, har upprättats 2008-01-30.

Planområdet är beläget i centrala Knäred, vid korsningen Otterdalsvägen -Stationsvägen.

Detaljplanen syftar till att ge de planmässiga förutsättningarna för att skapa en samlingsplats i centrum. Genom att skapa en central och tydlig plats kan centrum förstärkas och utvecklas, vilket förhoppningsvis kan knyta nya verksamheter till närområdet.

Detaljplanen har antatgits av kommunfullmäktige 2008-04-24 och vann laga kraft 2008-05-21.

 Hotell Freden med omnejd.

 Hotell Freden med omnejd.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017