Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Knäred / Knäred 9:1 m fl, Knäreds centrum

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Knäred 9:1 m fl, Knäreds centrum

Förstora bilden - Knäred city3.jpg

Flygbild över Knäreds samhälle med planområdet kring hotell Freden, markerat med rött.

Ett förslag till detaljplan för Knäred 9:1 med flera, Knäreds centrum, Laholms kommun, har upprättats 2008-01-30.

Planområdet är beläget i centrala Knäred, vid korsningen Otterdalsvägen -Stationsvägen.

Detaljplanen syftar till att ge de planmässiga förutsättningarna för att skapa en samlingsplats i centrum. Genom att skapa en central och tydlig plats kan centrum förstärkas och utvecklas, vilket förhoppningsvis kan knyta nya verksamheter till närområdet.

Detaljplanen har antatgits av kommunfullmäktige 2008-04-24 och vann laga kraft 2008-05-21.

 Hotell Freden med omnejd.

 Hotell Freden med omnejd.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument