JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Knäred / Knäreds samhälle

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Knäreds samhälle

Översikt Knäreds samhälle med aktuellt planområde rödmarkerat

Planområdet berör Knäreds samhälle med vissa undantag.

Syftet med planändringen inom det aktuella planområdet är att utöka byggrätten så att maximal byggnadsarea blir 250 kvadratmeter varav 80 kvadratmeter för komplementbyggnad. Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad ändras till 3,0 meter. Vindsinredningsförbud upphävs.

Planförslaget kommer inte att medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2011-10-11. Beslutet vann laga kraft 2011-11-04.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017