Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Knäred / Knäreds samhälle

Knäreds samhälle

Översikt Knäreds samhälle med aktuellt planområde rödmarkerat

Planområdet berör Knäreds samhälle med vissa undantag.

Syftet med planändringen inom det aktuella planområdet är att utöka byggrätten så att maximal byggnadsarea blir 250 kvadratmeter varav 80 kvadratmeter för komplementbyggnad. Högsta tillåtna byggnadshöjd för komplementbyggnad ändras till 3,0 meter. Vindsinredningsförbud upphävs.

Planförslaget kommer inte att medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2011-10-11. Beslutet vann laga kraft 2011-11-04.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument