JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Agneshem Stadsparken

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Agneshem Stadsparken

Översikt över planområdet

Detaljplan för del av Lagaholm 5:1 med flera (Agneshem Stadsparken) i Laholms centralort och kommun

Planområdet är beläget i centrala delen av Laholms tätort och omfattar ett område som i söder gränsar mot före detta Parketten och Ebbaredsstugan och i norr mot Kristianstadsvägen. I planområdet ingår den gamla banvallen och angränsande områden.

Syftet med planen är att skapa en ny entré till och utvidgning av stadsparken på den gamla banvallens område. Planering av nya bostäder avses komplettera den befintliga bebyggelsen Agneshem och Lingården.

Ett planförslag för området har antagits av kommunfullmäktige 2004-05-25. Efter överklagande har länsstyrelsen 2004-08-19 upphävt kommunfullmäktiges beslut.

Föreliggande planförslag överensstämmer i huvudsak med det tidigare, endast en mindre komplettering har skett beträffande fastigheten Lagaholm 4:2.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2005-02-24. Beslutet vann laga kraft 2005-08-30.

Modell över planområdet Modell över planområdet

Modell över planområdet

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017