JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Bostäder Norra station, etapp 2, norra delen

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Bostäder Norra station, etapp 2, norra delen

Flygbild över planområdet

Ett förslag till detaljplan för del av Lagaholm 5:1 med flera (Norra station, etapp 2, norra delen) i Laholms centralort och kommun har upprättats 2005-11-23.

Planområdet är beläget i centralortens norra del, cirka 300-400 meter öster om Stortorget. Mot norr gränsar området till Sofieroleden och kraftverks-anläggningarna vid Lagan, i sydost mot Lantmannagtan och i söder mot Norra station, etapp 2, södra delen. I nordväst gränsar området till befintlig bostadsbebyggelser vid kvarteret Ollonborren och Bromsen.

Planens syfte är att tillskapa en rad tvåvånings flerfamiljsus som ligger med sina långsidor mot en lokalgata, här kallad Spårgränd. Längst i nordöst avslutas husraden med ett lite högre flerfamiljshus i tre våningar med möjlighet till en indragen takvåning. Söder om Spårgränd, mellan denna och Lantmannagatan, planeras två kvarter med tvåvåningshus. Totalt innehåller husen cirka 56 bostäder.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2006-03-30. Beslutet vann laga kraft 2006-11-20. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017