JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Bostäder Norra Station, etapp 2, södra delen

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Bostäder Norra Station, etapp 2, södra delen

Flygbild över planområdet

Ett förslag till detaljplan för del av Lagaholm 5:1 med flera (Norra station, etapp 2, södra delen) i Laholms centralort och kommun har upprättats 2005-11-23.

Planområdet är beläget i centralortens nordöstra del, cirka 300-400 meter öster om Stortorget. I sydost gränsar planen mot Lantmannagatan, i söder mot Norra station, etapp 1, Lagaholm 1:5 och mot norr till den norra delen av Norra station, etapp 2. I nordväst gränsar området till befintlig bostadsbebyggelse i kvarteret Bromsen och Sländan.

Planens syfte är att tillskapa två flerfamiljshus med fyra våningar samt en indragen takvåning. Totalt innehåller husen cirka 34 bostäder.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2006-03-30. Beslutet vann laga kraft 2007-04-26. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017