JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Bostäder Nyby 3:38

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Bostäder Nyby 3:38

Översikt över planområdet

Planområdet ligger i tätortens södra delar, cirka 1,5 kilometer från stadscentrum. Det avgränsas i norr av riksväg 24 och i väster av Ängelholmsvägen, i söder mot ej planlagd mark och i öster mot konstaterat fornlämningsområde.

Syftet med planen är att tillskapa nya tomter för enbostadshus i det obebyggda området sydost om rondellkorsningen mellan riksväg 24 och Ängelholmsvägen. I området finns dels fornlämningar, tidigare avfallsdeponi som begränsar utbredningen av området. Utmed Ängelholmsvägen finns bostads- och verksamhetsfastigheter som i olika grad blir berörda av planen.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2005-03-31. Beslutet vann laga kraft 2005-05-02. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017