JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Bostäder Nyby 3:38

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Bostäder Nyby 3:38

Översikt över planområdet

Planområdet ligger i tätortens södra delar, cirka 1,5 kilometer från stadscentrum. Det avgränsas i norr av riksväg 24 och i väster av Ängelholmsvägen, i söder mot ej planlagd mark och i öster mot konstaterat fornlämningsområde.

Syftet med planen är att tillskapa nya tomter för enbostadshus i det obebyggda området sydost om rondellkorsningen mellan riksväg 24 och Ängelholmsvägen. I området finns dels fornlämningar, tidigare avfallsdeponi som begränsar utbredningen av området. Utmed Ängelholmsvägen finns bostads- och verksamhetsfastigheter som i olika grad blir berörda av planen.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2005-03-31. Beslutet vann laga kraft 2005-05-02. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017