JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Bostäder på Örelid

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Bostäder på Örelid

Planområde Örelid etapp 1

Ett förslag till detaljplan för del av Altona 2:1 med flera, Örelid etapp 1 i Laholms centralort och kommun, har upprättats 2004-10-20.

Planförslaget ligger i östra delen av Laholms tätort cirka 1,5 kilometer från Stortorget. Planområdet avgränsas i nordväst av Glänningeleden, i nordost och öster av Sofieroledens planerade fortsatta sträckning. Syftet med planförslaget är att tillskapa nya tomter för enbostadshus i det obebyggda området mellan Kristianstadsvägen i väster och planerad sträckning av Sofieroleden i öster.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2005-01-27. Beslutet vann laga kraft 2005-03-01.

Skiss över planområdet

Skiss över planområdet 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017