JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Bostäder på Örelid

Bostäder på Örelid

Planområde Örelid etapp 1

Ett förslag till detaljplan för del av Altona 2:1 med flera, Örelid etapp 1 i Laholms centralort och kommun, har upprättats 2004-10-20.

Planförslaget ligger i östra delen av Laholms tätort cirka 1,5 kilometer från Stortorget. Planområdet avgränsas i nordväst av Glänningeleden, i nordost och öster av Sofieroledens planerade fortsatta sträckning. Syftet med planförslaget är att tillskapa nya tomter för enbostadshus i det obebyggda området mellan Kristianstadsvägen i väster och planerad sträckning av Sofieroleden i öster.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2005-01-27. Beslutet vann laga kraft 2005-03-01.

Skiss över planområdet

Skiss över planområdet 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: K6I
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan granskad den 30 juni 2017