JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Busken 1 m fl (parkering)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Busken 1 m fl (parkering)

Bild över planområdet sett från öster, från Ängelholmsvägen.

Förslag till detaljplan för Busken 1 med flera (parkering) i Laholms centralort och kommun.

Planmrådet är beläget söder om LP Hanssons väg, väster om Skottegränd, norr om befintlig bebyggelse samt gränsar till Ängelholmsvägen.

Syftet med planen är att se till att området även i fortstättningen kan nyttjas som parkeringsplats. I gällande detaljplan är Busken 1 markerad som bostadsmark. Fastigheten har hittills använts som parkeringsplats.

Behovsbedömning

Samråd har också skett kring gjord behovsbedömning som visar att plan-
förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-10-14. Beslutet vann laga kraft 2008-11-12.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017