Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av Altona 2:1, ändring av detaljplan för Glänninge industriområde

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Del av Altona 2:1, ändring av detaljplan för Glänninge industriområde

Förstora bilden - Glänninge indomr.jpg

Flygfoto över planområdet, markerat med rött.

Del av Altona 2:1, ändring av detaljplan för Glänninge industriområde.

Planområdet är beläget i västra delen av Glänninge industriområde norr om riksväg 24.

Syftet med planändringen är att allmän platsmark, industrigata ska utökas till att omfatta befintlig servitutsväg.

Detaljplanen har antagits av Kommunstyrelsen 2006-01-10. Beslutet vann laga kraft 2006-02-08.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument