JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av Altona 2:1, ändring av detaljplan för Glänninge industriområde

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Altona 2:1, ändring av detaljplan för Glänninge industriområde

Flygfoto över planområdet, markerat med rött.

Del av Altona 2:1, ändring av detaljplan för Glänninge industriområde.

Planområdet är beläget i västra delen av Glänninge industriområde norr om riksväg 24.

Syftet med planändringen är att allmän platsmark, industrigata ska utökas till att omfatta befintlig servitutsväg.

Detaljplanen har antagits av Kommunstyrelsen 2006-01-10. Beslutet vann laga kraft 2006-02-08.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017