JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av Altona 2:1, ändring av detaljplan för Glänninge industriområde

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Altona 2:1, ändring av detaljplan för Glänninge industriområde

Flygfoto över planområdet, markerat med rött.

Del av Altona 2:1, ändring av detaljplan för Glänninge industriområde.

Planområdet är beläget i västra delen av Glänninge industriområde norr om riksväg 24.

Syftet med planändringen är att allmän platsmark, industrigata ska utökas till att omfatta befintlig servitutsväg.

Detaljplanen har antagits av Kommunstyrelsen 2006-01-10. Beslutet vann laga kraft 2006-02-08.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017