JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av Altona 2:1, (Glänningesjöområdet)

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Altona 2:1, (Glänningesjöområdet)

Flygfoto över planområdet, söder om Trädgårdstaden.

Ett förslag till detaljplan för del av Altona 2:1, Glänningesjöområdet, Laholms centralort och kommun har upprättats 2006-11-15.

Planområdet ligger cirka 3 kilometer sydöst om Stortorget i Laholms centrum, mellan Trädgårdsstaden och Glänninge verksamhetsområde.

Syftet med planförslaget är att ge de planmässiga förutsättningarna för att tillskapa ett sextiotal nya tomter för friliggande enbostadshus samt en tomt för skola.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-04-26. Beslutet vann laga kraft 2007-05-25.

  

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017