Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av Altona 2:1, (Glänningesjöområdet)

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Del av Altona 2:1, (Glänningesjöområdet)

Förstora bilden - Glänninge.jpg

Flygfoto över planområdet, söder om Trädgårdstaden.

Ett förslag till detaljplan för del av Altona 2:1, Glänningesjöområdet, Laholms centralort och kommun har upprättats 2006-11-15.

Planområdet ligger cirka 3 kilometer sydöst om Stortorget i Laholms centrum, mellan Trädgårdsstaden och Glänninge verksamhetsområde.

Syftet med planförslaget är att ge de planmässiga förutsättningarna för att tillskapa ett sextiotal nya tomter för friliggande enbostadshus samt en tomt för skola.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-04-26. Beslutet vann laga kraft 2007-05-25.

  

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument