JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av Altona 2:1 m fl, (Örelid etapp II)

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Altona 2:1 m fl, (Örelid etapp II)

Flygfoto över planområdet.

 

Ett förslag till detaljplan för del av Altona 2:1 (Örelid etapp II) i Laholms centralort och kommun har upprättats 2006-09-20.

Planområdet ligger i östra delen av Laholms tätort cirka 3 kilometer från Stortorget alldeles väster om Lagan. Området begränsas i väster av planerad sträckning av Sofieroleden. I öster avgränsas det av Lagan och i norr av Snickers hög. I söder finns en välavgränsad bosättning från förromersk järnålder.

Syftet med planen är att tillskapa nya tomter för enbostadshus i det obebyggda området. Villatomterna blir en naturlig fortsättning på det redan befintliga villaområdet i väster, (Örelid etapp I) och samtidigt ett bra komplement till bostadsrättslägenheter i Trädgårdsstaden. 

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-01-11. Beslutet vann laga kraft 2007-02-09.  

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017