JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av Altona 2:1 m fl, (Örelid etapp II)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Altona 2:1 m fl, (Örelid etapp II)

Flygfoto över planområdet.

 

Ett förslag till detaljplan för del av Altona 2:1 (Örelid etapp II) i Laholms centralort och kommun har upprättats 2006-09-20.

Planområdet ligger i östra delen av Laholms tätort cirka 3 kilometer från Stortorget alldeles väster om Lagan. Området begränsas i väster av planerad sträckning av Sofieroleden. I öster avgränsas det av Lagan och i norr av Snickers hög. I söder finns en välavgränsad bosättning från förromersk järnålder.

Syftet med planen är att tillskapa nya tomter för enbostadshus i det obebyggda området. Villatomterna blir en naturlig fortsättning på det redan befintliga villaområdet i väster, (Örelid etapp I) och samtidigt ett bra komplement till bostadsrättslägenheter i Trädgårdsstaden. 

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-01-11. Beslutet vann laga kraft 2007-02-09.  

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 5GE
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017