Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av Altona 2:1 mm (Glänninge idrottsområde)

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Del av Altona 2:1 mm (Glänninge idrottsområde)

Översikt planområdet markerat med svart

Planområdet är beläget öster om Laholms stadskärna på Glänningesjö-
området. I norr gränsar det mot grönområde/fotbollsplan och Hans Ols sjö, i öster mot fotbollsplaner och Trädgårdsstaden, i söder mot Glänninge sjö samt i väster mot Glänningeleden. 

Syftet med detaljplanen är att bestämmelserna ändras för Altona 2:1 mm och att en tvåvåningsbyggnad kan uppföras inom med S(skola) och D(vård) angivet område. Inom Y(idrott) angivet område kan en idrottshall uppföras, med en höjd som godkänns i elitsammanhang. En högsta byggnadshöjd ersätts med en högsta taknockshöjd.

Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 27 september 2016. Beslutet vann laga kraft den 20 oktober 2016.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017