JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av Altona 2:1 mm (Glänninge idrottsområde)

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Altona 2:1 mm (Glänninge idrottsområde)

Översikt planområdet markerat med svart

Planområdet är beläget öster om Laholms stadskärna på Glänningesjö-
området. I norr gränsar det mot grönområde/fotbollsplan och Hans Ols sjö, i öster mot fotbollsplaner och Trädgårdsstaden, i söder mot Glänninge sjö samt i väster mot Glänningeleden. 

Syftet med detaljplanen är att bestämmelserna ändras för Altona 2:1 mm och att en tvåvåningsbyggnad kan uppföras inom med S(skola) och D(vård) angivet område. Inom Y(idrott) angivet område kan en idrottshall uppföras, med en höjd som godkänns i elitsammanhang. En högsta byggnadshöjd ersätts med en högsta taknockshöjd.

Planförslaget medför inte någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 27 september 2016. Beslutet vann laga kraft den 20 oktober 2016.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017