JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av kv Klingan och Tandborsten(avstängning av Månstorpsvägen)

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av kv Klingan och Tandborsten(avstängning av Månstorpsvägen)

Flygfoto över planområdet vid Månstorpsvägen.

Ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Klingan och Tandborsten(avstängning av Månstorpsvägen) har upprättats 2006-12-20.

Planområdet är beläget i centrala delen av Nyby/Ängstorp industri-
råde. Kvarteret gränsar i norr mot riksväg 24 och i söder till Industrigatan.

Syftet med planförslaget är att stänga av anslutning av allmän väg 521 (Månstorpsvägen ) till riksväg 24 i samband med att riksvägen byggs om och förses med mitträcke. Förändringen innebär att fastigheten Klingan 8 kan utvidgas mot väster. Även gränsen för kvarteret Tandborsten förändras.
Förslaget innebär också att sällanköpshandel och dylik handel blir tillåten inom Tandborsten 9 och Klingan 8.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-04-26. Beslutet vann laga kraft 2007-05-09.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017