Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av kv Klingan och Tandborsten(avstängning av Månstorpsvägen)

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Del av kv Klingan och Tandborsten(avstängning av Månstorpsvägen)

Förstora bilden - Månstorpsv.jpg

Flygfoto över planområdet vid Månstorpsvägen.

Ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Klingan och Tandborsten(avstängning av Månstorpsvägen) har upprättats 2006-12-20.

Planområdet är beläget i centrala delen av Nyby/Ängstorp industri-
råde. Kvarteret gränsar i norr mot riksväg 24 och i söder till Industrigatan.

Syftet med planförslaget är att stänga av anslutning av allmän väg 521 (Månstorpsvägen ) till riksväg 24 i samband med att riksvägen byggs om och förses med mitträcke. Förändringen innebär att fastigheten Klingan 8 kan utvidgas mot väster. Även gränsen för kvarteret Tandborsten förändras.
Förslaget innebär också att sällanköpshandel och dylik handel blir tillåten inom Tandborsten 9 och Klingan 8.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-04-26. Beslutet vann laga kraft 2007-05-09.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument