JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av kv Klingan och Tandborsten(avstängning av Månstorpsvägen)

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av kv Klingan och Tandborsten(avstängning av Månstorpsvägen)

Flygfoto över planområdet vid Månstorpsvägen.

Ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Klingan och Tandborsten(avstängning av Månstorpsvägen) har upprättats 2006-12-20.

Planområdet är beläget i centrala delen av Nyby/Ängstorp industri-
råde. Kvarteret gränsar i norr mot riksväg 24 och i söder till Industrigatan.

Syftet med planförslaget är att stänga av anslutning av allmän väg 521 (Månstorpsvägen ) till riksväg 24 i samband med att riksvägen byggs om och förses med mitträcke. Förändringen innebär att fastigheten Klingan 8 kan utvidgas mot väster. Även gränsen för kvarteret Tandborsten förändras.
Förslaget innebär också att sällanköpshandel och dylik handel blir tillåten inom Tandborsten 9 och Klingan 8.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-04-26. Beslutet vann laga kraft 2007-05-09.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017