Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av kvarteret Charken

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Del av kvarteret Charken

Förstora bilden - Charken.jpg

Flygbild över planområdet.

Ändring av detaljplan för del av kvarteret Charken (Charken 1) i Laholms centralort och kommun.

Planområdet är beläget i västra delen av Nyby industriområde. I norr gränsar området till Industrigatan och i söder till Kullsgårdsvägen.

Syftet med planändringen är att fastigheten ska kunna användas till industri och handel, dock ej livsmedel.

Detaljplanen har antagits av Kommunstyrelsen 2005-08-09. Beslutet vann laga kraft 2005-09-07.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument