JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av kvarteret Falken

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av kvarteret Falken

 

 Bilder över En  del  av  kvarteret, Falken med Missionshuset i förgrunden, byggt i 1910

En  del  av  kvarteret Falken med Missionshuset, byggt 1910. 

Ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Falken i Laholms centralort och kommun har upprättats 2006-11-15.

Planområdet ligger i centrala delen av Laholms stad, cirka 100 meter söder om Stortorget. Planområdet avgränsas med Ryssgatan i väster, Östertullsgatan i öster och Nybergs lid i söder.

Syftet med planen är att möjliggöra anläggande av utrymme för avfalls-hantering och sophantering, dessutom parkeringsplatser på fastigheten Falken 17.

Ändring av gälllande detalplan gör det också möjligt att bygga till(bygga ihop)   fastigheten Falken 26 och 16. En sammanbyggnad av befintlig bebyggelse förutsätter att Falken 26 och 16 läggs till en fastighet.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-04-26. Beslutet vann laga kraft 2007-05-25.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017