Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av kvarteret Karosseriet

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Del av kvarteret Karosseriet

Förstora bilden - Karosseriet.jpg

Flygfoto över planområdet som är beläget söder om Slåttervägen.

Ändring av detaljplan för del av kvarteret Karosseriet i Laholms cnetralort och kommun.

Syftet med detaljplaneändringen är att användningen av del av kvarteret Karosseriet ändras från allmänt ändamål till förenings- och samlingslokaler samt skola.
Planområdet är i gällande detaljplan avsett för allmänt ändamål. I området har Jehovas vittnen lokaler som ska disponeras av kommunen för att användas som förskola. En ny tomt för Jehovas vittnen ska bildas i kvarteret varför planändringen behövs.

Planförslaget kommer inte att innebära någon betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2007-11-13. Beslutet vann laga kraft 2007-12-12.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument