JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av kvarteret Karosseriet

Del av kvarteret Karosseriet

Flygfoto över planområdet som är beläget söder om Slåttervägen.

Ändring av detaljplan för del av kvarteret Karosseriet i Laholms cnetralort och kommun.

Syftet med detaljplaneändringen är att användningen av del av kvarteret Karosseriet ändras från allmänt ändamål till förenings- och samlingslokaler samt skola.
Planområdet är i gällande detaljplan avsett för allmänt ändamål. I området har Jehovas vittnen lokaler som ska disponeras av kommunen för att användas som förskola. En ny tomt för Jehovas vittnen ska bildas i kvarteret varför planändringen behövs.

Planförslaget kommer inte att innebära någon betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2007-11-13. Beslutet vann laga kraft 2007-12-12.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan granskad den 30 juni 2017