JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av kvarteret Karosseriet

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av kvarteret Karosseriet

Flygfoto över planområdet som är beläget söder om Slåttervägen.

Ändring av detaljplan för del av kvarteret Karosseriet i Laholms cnetralort och kommun.

Syftet med detaljplaneändringen är att användningen av del av kvarteret Karosseriet ändras från allmänt ändamål till förenings- och samlingslokaler samt skola.
Planområdet är i gällande detaljplan avsett för allmänt ändamål. I området har Jehovas vittnen lokaler som ska disponeras av kommunen för att användas som förskola. En ny tomt för Jehovas vittnen ska bildas i kvarteret varför planändringen behövs.

Planförslaget kommer inte att innebära någon betydande miljöpåverkan. 

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2007-11-13. Beslutet vann laga kraft 2007-12-12.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017