JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av Lagaholm 2:22

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Del av Lagaholm 2:22 och 4:1 (Gröningen)

Flygbild över Lagan och Gröningen med aktuellt planområde markerat.

Syftet med detaljplanen är att förbättra rekreationsmöjligheterna och göra området till ett attraktivt besöksmål. Det sker genom att detaljplanen möjliggör:

  • anordnandet av en ställplats för husbilar och tillfällig parkering för turistbussar,
  • utökad byggrätt för befintlig byggnad, som kan gagna turismen och friluftslivet i området.

Planområdet avgränsas i norr av Lagans strand och i söder av Lagavägen. I öster sträcker sig planområdet ända fram till kraftverket och i väster avslutas planområdet i höjd med korsningen med Trädgårdsgatan och Bagareliden.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 26 september 2017.
Beslutet vann laga kraft den 19 oktober 2017.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 9 november 2017