JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av Lagaholm 2:22

Del av Lagaholm 2:22 och 4:1 (Gröningen)

Flygbild över Lagan och Gröningen med aktuellt planområde markerat.

Syftet med detaljplanen är att förbättra rekreationsmöjligheterna och göra området till ett attraktivt besöksmål. Det sker genom att detaljplanen möjliggör:

  • anordnandet av en ställplats för husbilar och tillfällig parkering för turistbussar,
  • utökad byggrätt för befintlig byggnad, som kan gagna turismen och friluftslivet i området.

Planområdet avgränsas i norr av Lagans strand och i söder av Lagavägen. I öster sträcker sig planområdet ända fram till kraftverket och i väster avslutas planområdet i höjd med korsningen med Trädgårdsgatan och Bagareliden.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 26 september 2017.
Beslutet vann laga kraft den 19 oktober 2017.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: PJU
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan uppdaterad den 9 november 2017