Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av Lagaholm 4:1, (Rådhuset)

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Del av Lagaholm 4:1, (Rådhuset)

Förstora bilden - Rådhusetpanorama.jpg

Rådhuset sett från Storgatan och söderifrån in mot trädgården.

Ett förslag till detaljplan för del av Lagaholm 4:1, (Rådhuset) i Laholms centralort och kommun har upprättats 2006-05-24.

Planområdet är beläget i centrala Laholm i västra kanten av Stortorget.

Planens syfte är att ge Rådhuset skyddsbestämmelser med bland annat ett rivningsförbud.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-01-11. Beslutet vann laga kraft 2007-02-09.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument