JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av Trulstorp 1:9 m fl, Ängstorps avloppsreningsverk

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Del av Trulstorp 1:9 m fl, Ängstorps avloppsreningsverk

Snedbild över planområdet

Planområdet är beläget cirka 2,5 kilometer sydväst om Laholms centrum. Norr om planområdet rinner Lagan, i öster angränsar Blåkulla Go-kart, i söder och väster omsluts planområdet av åkermark.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av Ängstorps avloppsreningsverk då behov finns att utöka verksamhetens kapacitet.

Planförslaget har bedömts medföra betydande miljöpåverkan och därmed har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 

Detalljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 30 augusti 2016. Beslutet vann laga kraft den 23 september 2016.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017