Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Del av Trulstorp 1:9 m fl, Ängstorps avloppsreningsverk

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI utfärdade klockan 11.26 klass 3-varning för extremt höga flöden i Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen till mynningen i havet i norra Mellbystrand. Enligt prognosen fortsätter nivåerna att stiga än mer.

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

Del av Trulstorp 1:9 m fl, Ängstorps avloppsreningsverk

Snedbild över planområdet

Planområdet är beläget cirka 2,5 kilometer sydväst om Laholms centrum. Norr om planområdet rinner Lagan, i öster angränsar Blåkulla Go-kart, i söder och väster omsluts planområdet av åkermark.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av Ängstorps avloppsreningsverk då behov finns att utöka verksamhetens kapacitet.

Planförslaget har bedömts medföra betydande miljöpåverkan och därmed har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. 

Detalljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 30 augusti 2016. Beslutet vann laga kraft den 23 september 2016.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017