JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Gullregnet 8

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Gullregnet 8

Flygfoto över planområdet, markerat med rött.

 

Ändring av detaljplan för del av kvarteret Gullregnet 8,(Tillägg till planbestämmelser) i Laholms centralort och kommun.

Planområdet innefattar del av kvarteret Gullregnet 8 och är en del i bostadsrättsföreningen Gullregnets fastighet. Denna gränsar i sin tur till grönområde i väster och norr, i öster till Margaretagatan och i söder till Ringvägen.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra ombyggnad av före detta butikslokal till bostad.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2007-06-07. Beslutet vann laga kraft 2007-07-04

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017