JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Hästen 5

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Hästen 5

Översikt planområdet sett från nordost, markerat med rött.

 

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Hästen 5 i Laholms centralort och kommun har upprättats.

Planområdet ligger centralt i Laholms centrum, intill Östertullsgatan och Trädgårdsgatan.

Planens syfte är att ge de planmässiga förutsättningarna för en ny- och ombyggnation inom kvarteret Hästen 5. Där Henrikssons speceriaffär brann ned sommaren 2004 avser nuvarande fastighetsägare (Länssförsäkringar) att uppföra en byggnad för kontor. Magasinsbyggnaden ska i samband med detta byggas om till bostäder.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2007-01-09. Beslutet vann laga kraft 2007-02-07.

Foton från planområdet.

Foton från planområdet.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017