JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Kv Kräftan, Örnen, Bikupan och del av kv Hummern

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kv Kräftan, Örnen, Bikupan och del av kv Hummern

Flygbild över aktuellt planområde.

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Kräftan, Örnen, Bikupan och del av Hummern, Laholms centralort har upprättats 2009-03-28.

Planområdet ligger i de centrala delarna av Laholms centralort. Planområdet begänsas i norr av Skolgränd, i väster av S:t Clemens gränd och Laholms kyrka. I söder begränsas området av Vingesgatan och i öster av Östertulls-gatan och Ryssgatan.

Syftet med planförslaget är att göra en översyn av de befintliga detaljplaner-na i Laholms stadskärna med inriktning mot att värna de kulturhistoriska intressena.
Syftet är också att införa skyddsbestämmelser för befintlig bebyggelse som bedöms värdefulla enligt 3 kap. 12 och 10§ PBL(Plan- och bygglagen).

Planförslaget kommer inte att medföra någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige 2009-08-27. Om inte beslutet överklagas vinner detaljplanen laga kraft 2009-09-29.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017