JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Kvarteret Duvan

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kvarteret Duvan

Flygfoto över Laholms centrala delar med planområdet rödmarkerat.

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Duvan i Laholms centralort och kommun, har upprättats 2007-02-28.

Planområdet ligger i de centrala delarna av Laholms stad. Planområdet avgränsas i norr av Stortorget, i väster av Storgatan, i söder av Smedjegatan, i öster av Ryssgatan och i nordost av Östertullsgatan.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra att några lägenheter inryms i gårdshuset på fastigheten Duvan 3.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-06-20. Beslutet vann laga kraft 2007-07-18. 

Bild över Östertullsgatan samt hörnet vid Stortorget.

Östertullsgatan - hörnet vid Stortorget.  

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017