JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Kvarteret Duvan

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kvarteret Duvan

Flygfoto över Laholms centrala delar med planområdet rödmarkerat.

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Duvan i Laholms centralort och kommun, har upprättats 2007-02-28.

Planområdet ligger i de centrala delarna av Laholms stad. Planområdet avgränsas i norr av Stortorget, i väster av Storgatan, i söder av Smedjegatan, i öster av Ryssgatan och i nordost av Östertullsgatan.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra att några lägenheter inryms i gårdshuset på fastigheten Duvan 3.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2007-06-20. Beslutet vann laga kraft 2007-07-18. 

Bild över Östertullsgatan samt hörnet vid Stortorget.

Östertullsgatan - hörnet vid Stortorget.  

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017