Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Kvarteret Fisken

Klass 3-varning för höga flöden i Lagan

SMHI har utfärdat klass 3-varning för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Klass 3-varning innebär extremt höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt vart femtionde år. Medför allvarliga översvämningsproblem.
Läs mer här:

 

Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ner till mynningen i havet

Kvarteret Fisken

Förstora bilden - Fisken.jpg

Detaljplan för kvarteret Fisken i Laholms centralort och kommun.

Planområdet utgörs av kvarteret Fisken som är beläget i de centrala delarna av Laholms stad i norra delen av Gamleby. I söder gränsar området till Gamle-bygatan och i norr till Lagavägen, i öster till Adams gränd och i väster till Evas gränd.

Syftet med planförslaget är att göra en översyn av detaljplanen för kvarteret Fisken för att bland annat skapa erforderligt skydd för de byggnader som har ett stort kulturhistoriskt värde.

Bakgrunden till förslaget är också att möjliggöra uppförande av en gårds-byggnad till en högre höjd än vad gällande plan medger (Fisken 3) och att möljiggöra eventuell ytterligare bostad i anslutning till befintligt bostadshus utmed Adams gränd (Fisken 1-2).

Planförslaget kommer inte att innebära någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-09-23. Beslutet vann laga kraft 2008-10-22.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument