JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Kvarteret Fisken

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kvarteret Fisken

Detaljplan för kvarteret Fisken i Laholms centralort och kommun.

Planområdet utgörs av kvarteret Fisken som är beläget i de centrala delarna av Laholms stad i norra delen av Gamleby. I söder gränsar området till Gamle-bygatan och i norr till Lagavägen, i öster till Adams gränd och i väster till Evas gränd.

Syftet med planförslaget är att göra en översyn av detaljplanen för kvarteret Fisken för att bland annat skapa erforderligt skydd för de byggnader som har ett stort kulturhistoriskt värde.

Bakgrunden till förslaget är också att möjliggöra uppförande av en gårds-byggnad till en högre höjd än vad gällande plan medger (Fisken 3) och att möljiggöra eventuell ytterligare bostad i anslutning till befintligt bostadshus utmed Adams gränd (Fisken 1-2).

Planförslaget kommer inte att innebära någon betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-09-23. Beslutet vann laga kraft 2008-10-22.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017