JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Kvarteret Humlan samt del av Höken 2, Lagaholm 2:5 och 4:1

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kvarteret Humlan samt del av Höken 2, Lagaholm 2:5 och 4:1

Flygbild över planområdet

Planområdet är beläget i centrum av Laholms stad i direkt anslutning till Stadshuset, norr och öster om Östertullsgatan, söder om Järnvägsgatan, väster om Humlegången och öster om Trädgårdsgatan.

Planförslaget innebär att nya byggrätter tillskapas parallellt med Humlegången. Området får bebyggas med bostäder (flerbostadshus) och centrumverksamheter. I princip all befintlig bebyggelse har sådant kulturmiljövärde att den säkerställs genom skydds- och varsamhetsbestämmelser. Humlegången planläggs som gata. Den befintliga parkeringen på Höken 2 planläggs som parkeringsplats och längst i söder planläggs den befintliga parken som parkmark.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 27 april 2017. Beslutet vann laga kraft den 18 maj 2017.

 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 14 november 2017