JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Kvarteret Humlan

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kvarteret Humlan

Foto över del av planområdet.

Ett förslag till detaljplan för del av kvarteret Humlan i Laholms centralort och kommun har upprättats 2005-05-18.

Planområdet är beläget i centrala Laholm mellan Östertullsgatan i väster och Humlegången i öster. Avståndet från Stortorget är cirka 200 meter i sydöstlig riktning. Fastigheten gränsar i norr till fastigheten Humlan 6.

Syftet med planförslaget är att anpassa planförhållandena till befintlig
markanvändning och därmed skapa förutsättningar för att skilja på och bilda fastigheter för den bebyggda delen av Humlan 10 respektive befinltig parkeringsyta.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2005-09-29. Beslutet vann laga kraft 2005-10-28. 

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017