Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Kvarteret Telefonen

Information med anledning av coronavirus och covid-19

 

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Kvarteret Telefonen

Förstora bilden - telefonenweb.jpg

Översikt planområde kvarteret Telefonen

Ett förslag till detaljplan för del av Nyby 5:1, utvidgning av kvarteret Telefonen i Laholms centralort och kommun har upprättats 2005-09-21.

Planområdet är beläget i södra delen av Nyby industriområde omedelbart öster om Månstorpsvägen. Kvarteret gränsar i norr mot Kullsgårdsvägen samt i öster och söder till ej planlagd jordbruksmark.

Syftet med planförslaget är att utvidga kvarteret Telefonen söderut, så att utvidgning av industritomterna blir möjlig.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2005-12-15. Beslutet vann laga kraft 2006-01-16.

Flygfoto över planområdet

Flygfoto över planområdet

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Växel: 0430-150 00
Direkt: 0430-152 80
Humlegången 6
312 80 Laholm

Dokument