JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Kvarteret Telefonen

Kvarteret Telefonen

Översikt planområde kvarteret Telefonen

Ett förslag till detaljplan för del av Nyby 5:1, utvidgning av kvarteret Telefonen i Laholms centralort och kommun har upprättats 2005-09-21.

Planområdet är beläget i södra delen av Nyby industriområde omedelbart öster om Månstorpsvägen. Kvarteret gränsar i norr mot Kullsgårdsvägen samt i öster och söder till ej planlagd jordbruksmark.

Syftet med planförslaget är att utvidga kvarteret Telefonen söderut, så att utvidgning av industritomterna blir möjlig.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2005-12-15. Beslutet vann laga kraft 2006-01-16.

Flygfoto över planområdet

Flygfoto över planområdet

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Amadeus Henriksson
Sidan granskad den 30 juni 2017