JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Laxen 8 och 9

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Laxen 8 och 9

Flygfoto över planområdet sett från norr.

Ett förslag till detaljplan för Laxen 8 och 9 i Laholms centralort och kommun, har upprättats 2008-08-27.

Planområdet är beläget nordväst om Stortorget i Laholms stadskärna.
Området avgränsas i norr av Lagavägen, i öster av fastigheten Laxen 4, i söder av Hästtorget och i väster av fastigheterna Laxen 10 och 11.

Kvarteret Laxen inrymmer Laholms teckningsmuseum i före detta brand-stationen. För bland annat museets ombyggnad och möjlighet att förlägga rum i Stadshotellets vindsplan upprättades detaljlplan för del av kvarterert Laxen mm. Denna detaljplan vann laga kraft 2004-12-28. Planens genomförandetid upphör 2014-12-28. Planen medför även kulturhistoriskt skydd för tecknings-museet, Stadshotellet och Gröna Hästen.

Detaljplanen ingår i nu aktuellt planförslag för Laxen 8 och 9, som har framtagits för att ge möjlighet till byggande av bostäder inom Laxen 8.
I Laholm är det ett allmänt intresse att kunna bo i innerstaden. Kontor och vård av mindre omfattning och som inte är störande föreslås också kunna etableras.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2009-02-26. Beslutet vann laga kraft 2009-03-27.

Idéskiss Laxen 8 och 9

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017