JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Laxen 8 och 9

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Laxen 8 och 9

Flygfoto över planområdet sett från norr.

Ett förslag till detaljplan för Laxen 8 och 9 i Laholms centralort och kommun, har upprättats 2008-08-27.

Planområdet är beläget nordväst om Stortorget i Laholms stadskärna.
Området avgränsas i norr av Lagavägen, i öster av fastigheten Laxen 4, i söder av Hästtorget och i väster av fastigheterna Laxen 10 och 11.

Kvarteret Laxen inrymmer Laholms teckningsmuseum i före detta brand-stationen. För bland annat museets ombyggnad och möjlighet att förlägga rum i Stadshotellets vindsplan upprättades detaljlplan för del av kvarterert Laxen mm. Denna detaljplan vann laga kraft 2004-12-28. Planens genomförandetid upphör 2014-12-28. Planen medför även kulturhistoriskt skydd för tecknings-museet, Stadshotellet och Gröna Hästen.

Detaljplanen ingår i nu aktuellt planförslag för Laxen 8 och 9, som har framtagits för att ge möjlighet till byggande av bostäder inom Laxen 8.
I Laholm är det ett allmänt intresse att kunna bo i innerstaden. Kontor och vård av mindre omfattning och som inte är störande föreslås också kunna etableras.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige 2009-02-26. Beslutet vann laga kraft 2009-03-27.

Idéskiss Laxen 8 och 9

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017