JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Rökeri och laxbutik/restaurang

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Rökeri och laxbutik/restaurang

Detaljplan för del av Lagaholm 4:1 m.fl. (Rökeri och laxbutik/restaurang), Laholms centralort och  kommun.
Ett förslag till detaljplan har upprättats 2004-10-20. 

Flygfoto över planområdet

Flygfoto över planområdet 

Planområdet ligger i centrala delen av Laholms tätort. Planen omfattar ett område längs Lagavägen som i söder gränsar mot våtmark i Klarabäcks-området och småbåtshamn i norr. I plan-området ingår område mellan Lagavägen i öster och Lagan i väster.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett litet laxrökeri intill båtupp-tagningsrampen vid Lagan. Byggnaden kommer också att inrymma en butik och servering till sina produkter.

Detaljplanen har antagits av kommun-fullmäktige 2004-12-16. Beslutet vann laga kraft 2005-05-12.

Skiss över Laxrökeriet

Skiss över Laxrökeriet

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017