JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Rökeri och laxbutik/restaurang

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Rökeri och laxbutik/restaurang

Detaljplan för del av Lagaholm 4:1 m.fl. (Rökeri och laxbutik/restaurang), Laholms centralort och  kommun.
Ett förslag till detaljplan har upprättats 2004-10-20. 

Flygfoto över planområdet

Flygfoto över planområdet 

Planområdet ligger i centrala delen av Laholms tätort. Planen omfattar ett område längs Lagavägen som i söder gränsar mot våtmark i Klarabäcks-området och småbåtshamn i norr. I plan-området ingår område mellan Lagavägen i öster och Lagan i väster.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ett litet laxrökeri intill båtupp-tagningsrampen vid Lagan. Byggnaden kommer också att inrymma en butik och servering till sina produkter.

Detaljplanen har antagits av kommun-fullmäktige 2004-12-16. Beslutet vann laga kraft 2005-05-12.

Skiss över Laxrökeriet

Skiss över Laxrökeriet

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017