JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Bo, miljö och trafik / Planer och utredningar / Detaljplaner / Gällande detaljplaner (Äldre version) / Laholm / Sländan 3, upphävande av detaljplan

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Sländan 3, upphävande av detaljplan

Flygbild över aktuellt planområde i kvarteret Sländan.

Upphävande av detaljplan gällande Sländan 3 i Laholms centralort och kommun.

Planområdet är beläget vid Kvarngatan, cirka 200 meter öster om Stortorget.

Syftet med planförslaget är att upphäva detaljplanen för Sländan 3 för att därefter arbeta fram en ny detaljplan, som kan anpassas till förutsättningarna på platsen.

Planförslaget kommer inte att innebära betydande miljöpåverkan.

Detaljplanen har antagits av kommunstyrelsen 2008-01-15. Beslutet vann laga kraft 2008-09-16.

Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Martin Pamp
Sidan granskad den 30 juni 2017